Discover the beauty of the Canary Island TENERIFE!

When someone says Tenerife, what comes to your mind?

One of the Canary Islands, a volcanic island of eternal spring, the highest mountain / volcano in Spain. That's why people come here - BUT it´s much more!

Before my first trip to Tenerife, I had been looking for photos of places and information about the destination, "so that we could see everything", like almost everyone who travels somewhere for the first time. It was only a one week holiday back then, and that's not so much time to travel such an amazing, natural beauty and views endowed island. And I'm not even talking about all the activities that can be done here all year round. Now I live here permanently and there is no day I would regret my decision! 

Every corner of Tenerife is special and this is exactly the theme of this website. Show to my readers as many places as possible with just the lens of my mobile camera and share as many tips and stories as possible based on my experience traveling around the island.

Finally I hope this website will help you get to know new places that you may not have even known were here and encourage you to visit these spots or Tenerife itself.

Join and follow me on my adventurous journey and life in the Canary Islands!


Poznejte krásy kanárského ostrova TENERIFE!

Když se řekne Tenerife, co Vás napadne?

Jeden z Kanárských ostrovů, vulkanický ostrov věčného jara, nejvyšší hora/sopka Španělska. Proto sem lidi jezdí - ALE, je toho mnohem víc!

Před první cestou na Tenerife jsem si již měsíce předtím hledala fotky míst a informace o destinaci, "abysme všechno stihli", jako asi každý kdo cestuje někam poprvé. Tehdy to byla jenom týdenní dovolená a to je zatraceně málo na procestování tak úžasného, přírodními krásami a výhledy obdařeného ostrova. A to ani nemluvím o všech těch aktivitách, které se tu dají dělat po celý rok. Teď tu žiji nastálo a rozhodně svého rozhodnutí nelituji! 

Na Tenerife je speciální každý kout a to je přesně námět těchto stránek. Ukázat mým čtenářům co nejvíce z ostrova pouhou čočkou svého mobilního fotoaparátu a sdílet co nejvíce tipů a příběhů dle svých zkušeností s cestováním po ostrově.

A na závěr doufám, že Vám tento blog pomůže poznat nová místa, o kterých jste možná ani netušili, že tu jsou a povzbudí Vás k návštěvě těchto míst, nebo i samotného Tenerife.

Přidejte se a sledujte má dobrodružství a život na Kanárech!"It is possible to change the language from czech to english at the end of every article." 

"Na konci každého článku lze překliknout mezi českou a anglickou verzí."

New Articles

Nové články

 

An easy trail leading from a Canarian village located in the Anaga Mountains to a rock called Taborno.

Jednoduchá stezka vedoucí z kanárské vesničky umístěné v horách Anaga až ke skále zvané Taborno.

A circular trail through the Anaga mountains leading to the most northeastern tip of the island.

Okružní stezka horským masívem Anaga vedoucí až na nejseverovýchodnější cíp ostrova.

El Bujero (cz)

18.04.2021

Náročnější túra vedoucí do skalní brány v neuvěřitelné výšce nad Los Gigantes.

A challenging hike leading to a rock gate at an incredible height above Los Gigantes

In the next article of TOP 5 section I have selected the best mysterious places, in addition with an interesting history, that you may not have even known were located on the island of Tenerife. Take a look at the map, where I marked the exact locations and paths for orientation and you can hit the road right away!

V dalším článku do rubriky TOP 5 jsem pro Vás vybrala ta nejlepší záhadná místa, navíc se zajímavou historií, o kterých jste možná ani netušili, že se na ostrově Tenerife nacházejí. Mrkněte na mapu, kde jsou vyznačené přesné lokace i stezky pro orientaci a můžete vyrazit!

Photo Gallery

Fotogalerie